Straipsniai

2020.05.17

AGNI JOGA

DANGAUS DIKTANTAS

Viena iš svarbiausių priežasčių, paskandinusių ATLANTIDĄ, buvo manipuliacijos juodąja magija. Erdvėje virš ATLANTIDOS susikaupė dideli nematomų minčių su neigiama energija debesys, kurie nešė mirtį ir taip sala buvo paskandinta į okeano dugną.

Šie laikai primena paskutinius ATLANTIDOS laikus. Juodas tinklas dengia planetą ŽEMĘ. Kai kurie valstybių vadovai, valdininkai, prelatai, masonai, teisėjai, gydytojai, sveiki ir ligoniai padeda tam savo bevališkumu. Tai juodosios ložės tarnai. Pagrindinis jų požymis - žmoniškumo trūkumas. Jie puikiai vienas kitą pažįsta ir palaiko.

Tamsos atstovai gyvena vardan blogio su tikslu griauti. Tokia yra tamsos hierarchijos paskirtis planetoje ŽEMĖJE. Viliojimu, technokratija, technologijomis, mašinomis, robotais tamsieji stengiasi nukreipti žmonijos dėmesį nuo jos dvasinio tobulėjimo. Jiems kol kas sekasi, bet tai laikinas jų egzistavimas. Vėliau žmonės supras, kai bus smarkiai sužalota gamta, jų sielos ir kūnai pradės sunkiai sirgti.

Dažnai tamsieji įsitvirtina įvairiausiuose socialiniuose sluoksniuose ir vaidina, kad tarnauja bendram gėriui. Kuo jie patraukia silpnuosius į savo juodąją ložę? - pinigais, šlove, turtais, ilgu gyvenimu, pilnu žemiškų malonumų. Jų šūkis: “Griebk kol gyveni”. Jie naudoja melą, šmeižtą, cinizmą, kad sugadintų šviesiųjų žmonių reputaciją, o toliau dujos, nuodai ir mirtis.

Dažnai tamsieji panaudoja "grandinėlės" sistemą, kaip taisyklė, iš trijų, priklausančių juodąjai ložei. Auka (šviesus žmogus) mato jų sielas ne kaip juodas, o tik truputį pilkas (kai geras ir vieniems ir kitiems) ar beveik baltas, todėl mano, kad jais galima pasitikėti. Bet toliau suveikia išdavystė, nes tamsa nemėgsta šviesos ir kūrybos. Nereikėtų bijoti tokių tamsiųjų užpuolimų, bet juk kiekvienas sutinka priešą pagal savo jėgas. Jezus Kristus taip pat susidurdavo su pačia agresyviausia tamsos jėga - šėtono gundymais.

Dažnai tamsieji naudoja piktų dvasių apsėdimo metodus, bet nuo to ir patys nukenčia, nes paralyžuojami jų nerviniai centrai.

Šiuolaikinio meno kai kurios rūšys taip pat skirtos žmonijos degradacijai, nes atspindi ne harmoniją, o chaosą ir tai užkrečiama. Tamsiųjų savybės: beširdiškumas, žiaurumas, savanaudiškumas, valdžios, pinigų troškimas, energetinis vampyrizmas.

Turite savo širdimi atpažinti tamsiuosius iš pirmo žvilgsnio, o sąmonė turi jums pranešti "atsargiai tamsa ". Bet dažnai šviesos žmonių delikatumas padeda tamsai, nes bijo, kad tik nepasirodyti atsilikusiais, ne šiuolaikiniais.

Kokie gi vartai tamsai įeiti į žmogų ?- tai baimė, įniršis. Nuo baimės žmogaus aura susitraukia, valia paralyžiuojama ir su tokiu žmogumi tamsieji gali daryti, ką tik nori.

Žmoguje išprovokuotas įniršis su nuodu imperilu nutraukia rubininį apsaugos tinklą nuo žmogaus auros, atverdamas tamsiesiems, skleidžiantiems apsėdimą, griauti jo subtiliuosius kūnus ir nuodyti erdvę.

Tamsieji, provokuodami baimę, mėgsta žmogui sudaryti situaciją be išeities, privesdami jį iki nevilties net iki savižudybės. Jeigu žmogus nemato kelio aukštyn, tai jau tragedija. Todėl būtina pastoviai laikyti ryšį su AUKŠČIAUSIOMIS ŠVIESOS jėgomis, neleisti nutraukti to sidabrinio siūlo jus rišančiu su ŠVIESOS PASAULIU. Žinokite - šviesa nenugalima.

Bet žmones ištinka vidurio amžiaus krizė, kuri dažnai pasireiškia valios trūkumu, nusivylimu, kai baigiasi jaunystė . Atrodo jau subrendęs žmogus, daug nuveikęs, bet nėra džiaugsmo, tampa vangus, tinginiauja, mato daug savo klaidų, galėtų dirbti bet nenori ieškoti naujo kelio, lyg depresija, lyg ir ne, norėtų gyventi, bet negyvena pilnaverčio gyvenimo.

Tada baisus demonas laisvai prisėlina prie žmogaus šią silpnumo valandėlę ir gundo: rajumu, gašlumu, godumu, tuščiagarbiškumu, rūstumu, puikybe, egoizmu, įniršiu. Atsiranda dvilypės kūno ir intelekto mintys. Per įniršį, geismus žmogus savo viduje pakliūna į kovos lauką. Gimsta kūniškos ir dvasinės aistros, noras kerštauti, įžeisti, kritikuoti, kaltinti, apšmeižti, apvogti, apgauti, sužeisti kito sielą. Įniršis pavirsta į neapykantą, nepasiekti troškimai pavirsta į neviltį, nes niekas nepasotina, nei alkoholis, nei narkotikai, nei lošimai, nei vagiliavimai.

Tokio žmogaus gyvenimo būdu tampa: tinginiavimas, dykaduoniavimas, pastovus malonumų ieškojimas, plepumas, nesveikas smalsumas, irzlumas, nepakantumas, nuolatinė tulžinga nuotaika, priešgyniavimas, melas, veidmainystė, neištesėti pažadai, neištikimybė, išdavystė, tokia būsena verčia bėgti į kitą šalį tai yra bėgti nuo savęs, prasideda klajonės, nėra realizacijos, praranda gyvenimo džiaugsmą, meilę, bet tai yra pasekmės to, kaip žmogus gyveno savo gyvenimą.

Taip yra ir dvasiniame kelyje - išbandymai vis sudėtingesni, situacijos vis aštresnės. DVASINIO IMUNITETO nėra, žmogus nusivylęs, praradęs tikėjimą aukštesnėmis jėgomis, DIEVU, nori šauktis pagalbos , bet nepajėgia, kiti žmonės ir įsigyti brangūs daiktai negali jam padėti, lieka vienas. Praradęs viltį jis gali virsti žvėrimi, pasiruošęs žudyti nes nieko jam negaila, jo siela užnuodyta labai sunkiai serga.

Kokie vaistai reikalingi sielos gydymui? Padėtų fizinis darbas. Reiktų suprasti, kad esate kanalai tarp DANGAUS ir ŽEMĖS, galite užkirsti kelią demonų veikimui. Turint valią, galima filtruoti mintis, kurias pakiša demoniškos jėgos, ir atsiverti DVASIOS vedimui, gilintis į ŠVENTŲJŲ RAŠTŲ išmintį .MALDA, MEDITACIJA, TARNAVIMAS atvers besąlyginės meilės gelmes, sustiprės VALIA. Tai padės pajusti tikrą gyvenimą, džiaugtis kiekviena akimirka ir būti dėkingam už tai, kad gyvenate planetoje ŽEMĖJE, galite tas karmines pamokas išmokti ir tobulėti.

NEIŠDUOKITE TO, KAM ESATE SUKURTI - BESĄ LYGIŠKAI VISUS MYLĖTI IR TARNAUTI VIENI KITIEMS.


Kad galėtumėte išgirsti Visatos diktantą ir užsirašyti jį, reikia turėti subtiliausią dvasinę klausą. Tai mokymas duotas Jūsų sergančiai planetai Žemei, kuriai dar reikia vystytis ir tobulėti, kylant Evoliucijos spirale, kol pasieks aukščiausiųjų planetų lygį.

Ketvirtame išmatavime vykusi šviesos ir tamsos kova buvo baigta šviesos jėgų pergale. Taigi ir Žemėje tamsa jau pasmerkta ,bet jos agonijos konvulsijos dar bjaurios ir todėl Žemės Žmonėms gyventi sunku ,kaip niekada anksčiau. Verda neapykantos katilas,kuris skleidžia kenksmingus garus į Kosmosą.

Aukščiausieji pasauliai tarėsi gal reiktų sunaikinti Žemę, kuri į erdvę skleidžia neapykantos nuodus, bet buvo priimtas sprendimas leisti Žemei išgyventi ir duoti dar vieną šansą.

Žemę smaugia toksiškos rudos dujos,kurios ją apjuosia plačiu žiedu.O šitos dujos tai žmonijos negatyvių minčių rezultatas. Pramoniniai teršalai ir ekologiniai košmarai jau antrame plane.

Jūsų Žemė tik molekulė Begalybėje ,o žmogus pilnas ambicijų asmeniniuose šeimos nacionaliniuose, religiniuose santykiuose. Jūs gi ne aukščiausios esybės, o užimate labai kuklią Vietą Kosminėje evoliucijoje. Savo ir Kosminę evoliuciją galėtumėte pagreitinti, o ne trukdyti.

Jūsų technokratinė civilizacija su karais nusikaltimais, kalejimais gyvulių skerdyklomis privedė Žemę iki ribos, už kurios jau galimas planetos sprogimas. Beprotiškas vartojimas, jeigu tik jis netaps saugiu ir tikslingu, tai nereiks nei branduolinio sprogimo, patys sunaikinsite Žemę, kurioje gyvenate.

Jeigu tik nebūtų Žemėje Šviesos Mokytojų-Baltosios Brolijos-Dievo žmonių Himalajų Šambaloje, tai Jūsų planetos jau nebūtų. Savo galingomis energijomis Baltoji Brolija gelbsti ir palaiko Žemę. Jie Žemę apipila geromis mintimis,atradimų ir išradimų idėjomis.

Jūsų mokslininkai didžiuojasi savimi ir pasirašo savo pavarde po išradimais, net neįtardami, kad jie pagauna idėją, paleistą iš Šambalos, kurios misija - energingai tarnauti gėriui. Žemės žmonės gyvena pagal formulę “Vieną kartą gyvename, po mūsų nors ir tvanas”, todėl ir Teršia žemę fiziniame, emociniame, mentaliniame, dvasiniame lygiuose. Bet Jums duotas ne vienas gyvenimas, o visa eilė gyvenimų. Kiekviename sekančiame gyvenime turite išmokti neišmoktas gyvenimo pamokas, ištaisyti klaidas, atpirkti nuodėmes, atsakyti už praeito gyvenimo savo netobulumą.Tai KARMOS įstatymas, veikiantis “bumerango” principu. Žmogus sako: ”Dievas nubaudė”. Tai ne Dievas, o pats žmogus save baudžia ne tik blogais veiksmais bet ir negatyviomis mintimimis. Mintis, kokia ji bebūtų ar pozityvi ar negatyvi, yra galinga jėga tai psichinė galia, kuri arba kuria arba griauna

Laimė ateis tada, kai bus suvestos visos sąskaitos, kai bus atidirbtos visos skolos - Karma. Išpirkęs visas savo nuodėmes, žmogus pabaigs paskutinį savo žemišką gyvenimą ir įgaus Teisę patekti į daug tobulesnę planetą arba pakilti į aukščiausius Astralinio pasaulio planus ar Į Ugninį pasaulį. Kosmose nėra ramybės, kuri būtų suprantama kaip nieko neveikimas Visur vyksta mentalinis darbas - kova už Šviesą..

Širdingas žmogaus pasirįžimas kilti aukštyn link šviesos Hierarchijos, tai darbas bendram gėriui: SIELOS UGNINGUMAS,ENERGIJA, GERANORIŠKUMAS, PASIRUOŠIMAS ATEITI PAGALBĄ KITAM, MALDA, KURI VALO, PRISILIETIMAS PRIE POZITYVAUS MENO, UŽSIĖMIMŲ ĮVAIROVĖ, SIEKIS APSIJUNGTI,BENDRADARBIAUTI, KURTI BENDRAMINČIŲ BENDRUOMENES, DVASIOS SUBTILUMAS, BEBAIMIŠKUMAS, SUGEBĖJIMAS PASIAUKOTI, GROŽIO SUVOKIMAS IR KŪRIMAS, PRISIJUNGIMAS PRIE KOSMINIO RITMO, ATVĖRIMAS SAVO AUKŠTUTINIŲ ENERGETINIŲ CENTRŲ - VISA TAI REIKALINGA ŽMOGAUS IR KOSMOSO EVOLIUCIJAI. Apie tai kalbama didžiąjame mokyme AGNI JOGOJE-UGNINĖJE JOGOJE, kitaip vadinamoje GYVOJOJE ETIKOJE. UGNINĖ JOGA tai vidinės širdies ugnies žadinimas. Alchemikai žinojo apie šią SKYSTĄ UGNĮ. Tik Dvasia gali pažadinti šią ugnį per širdį.

MINTIS - Dvasinio pasaulio esybė tai yra energija. Materializmas ilgai to nepripažino. Istorijoje buvo trumpi materializmo periodai, kurie baigdavosi Kraujo praliejimu. Ir dabar karai vyksta planetoje Žemėje. Tai UGNINIS valymas. O minties Materialumą jau pripažino mokslininkai, atlikdami įvairius eksperimentus. Mintis, bet kokia ji bebūtų ar šviesi ar tamsi, nemirtingai egzistuoja erdvėje. Kolektyvinė mintis tūkstančius kartų stipresnė už vieno žmogaus mintį. Apsijunkite ir kurkite Šviesias mintis.

Visokios kalnų nuošliaužos, vulkanų išsiveržimai, žemės drebėjimai, potvyniai, nelaimės keliuose, uraganai ,epidemijos vyksta dėl nešvaraus gyvenimo būdo, negatyvių minčių skleidimo.. Prireiks dešimtmečių planetos žemės išvalymui, o iki žmonių mąstymo pasikeitimo dar labai toli. Badas, sausros, ligos taip pat žemų, tamsių minčių rezultatas. Milijonai pasaulyje žmonių jau žuvo, bet žmonių sąmonė ne šviesėja, o vis blogėja. Yra ne tik žudančių minčių bet ir gydančių. Maldos šventovėse ir besimeldžiančių namuose yra didelė valančioji jėga. Jeigu žmonija susitartų vienu metu siųsti gėrio mintis pasauliui tai būtų lyg generalinis erdvės valymas, didysis planetinis apvalymas. Radijas, televizija galėtų inicijuoti tokias meditacijas “Tebūnie pasauliui gera” Naudinga būtų sutartu laiku viens kitam siųsti geras mintis. Tai būtų galingas erdvės dezinfekavimas. Švarios mintys vadinamos “erdvės ozonu”. Argi ne geriau vietoje skundų apie blogą gyvenimą kitų smerkimą,nepasitenkinimą, nusivylimą Susikoncentravus į kažką gero, gražaus,džiaugsmingo gauti padvigubintus šiuos jausmus, nes toks yra Kosmoso Įstatymas. Mintis, gailintis praeities, taip pat yra nuodas. Egoizmas planetos aurą užkrečia nuodais, net seilės Negatyviai mąstančio žmogaus yra nuodingos, o žmogaus, mąstančio pozityviai, besiveržiančio į Šviesą, seilės yra gydančios.

Reikia mokyti vaikus darželiuose, mokyklose mąstymo grožio, meditacijos, kalbėti, mąstyti pozityviai dėl visų gėrio, dėl gražios planetos ateities.

Pagal Karmos dėsnį, anksčiau buvo nustatyta atsiskaityti tik už blogus darbus, veiksmus, vėliau- Ir už negatyvius žodžius, o dabar net ir už slaptas mintis. Už negatyvias mintis žmonija kaupia sunkią Karmą. Negatyvios mintys persisunkia į žmogaus ir Žemės energetinius centrus - čakras.

Laikas atkreipti dėmesį į daugybę ligų, kurios prasideda ir palaikomos tamsių minčių. Reikia naudoti saviįtaigą su afirmacijomis, maldą prieš tamsias mintis ir liga pasitrauks. Blogos mintys silpnina aukščiausiųjų energijų sklidimą į žmogaus aurą, suardo jos apsaugą. Blogos mintys atveria žmogaus auroje skyles, pro kurias prasmunka nekviesti svečiai, negatyvios energijos, kurios pasireiškia piktų dvasių apsėdimais, vėžinėmis ligomis. Reikalingas žmonijos auklėjimas, kad palaikytų savo psichinę energiją - mintis švaros būvyje Tai būtų profilaktiniai skiepai žmonijai nuo melo, apgavysčių ir kitokio negatyvo. Net ir momentinė mintis, nors ir visiškai slapta, keičia auros spalvą .Jeigu šviesi mintis, tai ir auros spalvos šviesios, jeigu tamsi mintis, tai ir auros spalvos tamsios. Tamsi aura tai agresija, godumas,pavydas, šmeižtas, kaltinimai ir kt.. Saugoti aurą reikia išmokti dar vaikystėje. Žmogaus aura tai jo pasas, jo negalima padirbti. Auros konfiguracija, spalva, vibracijos, apimtis yra individuali, bet tai gali keistis nuo žmogaus Elgesio, minčių, jausmų, sveikatos. Sveiko žmogaus aura yra kiaušinio formos apsupta apsauginiu purpuriniu energetiniu tinklu. Jeigu apsauga nepažeista, nepraeis joks virusas ar kitoks negatyvas. Jeigu žmonijos ketinimai pasižymėtų dvasine švara, tai auros iš viršaus atrodytų lyg rojaus sodų žiedai auksinių, violetinių, ružavų spalvų. Dėja, šiais laikais dažniausiai būna purvinai raudonos, rudos piktai oranžinės auros. Tokios spalvos formuoja žemas piktas savanaudiškas, klastingas dviveidiškas, gašlias mintis. Šis laikmetis Žemėje labai panašus į paskutinį ATLANTIDOS periodą, kai tamsios, negatyvios Kolektyvinės minties energija, susikoncentravusi paskandino ją. Auros susitraukimas rodo, kad žmogus yra pavargęs, o formos pasikeitimas rodo ligą. Bet katastrofiška tai,kad šiais laikais pilna skylėtų aurų Svarbiausias auros priešas yra susierzinimas, įniršis, kuris formuoja nuodą IMPERILĄ, o jis gyvuoja kristaliniame ir dujiniame būvyje. Smulkiausiais kristaliukais IMPERILAS nusėda ant kraujagyslių sienelių ir ardo žmogų Iš vidaus.Tai ir yra visų susirgimų priežastis net iki vėžio. O dujiniame pavidale nuodas IMPERILAS apnuodija aplinkinius per odos poras. Baisiausia, kai ĮNIRŠIS pasireiškia mokyklose mokytojų ar darželių auklėtojų, tėvų tarpe. Tai ir yra priežastis dėl ko masiškai serga vaikai darželiuose, nes vaikų auros labai silpnos. O mokyklose agresija ir patyčios taip pat sąlygojama šito reiškinio-mokytojų susierzinimo ir įniršio pamokų metu. Nežalokite vaikų,leiskite jiems augti dvasiškai ir fiziškai sveikais žmonėmis. Pykčio įniršio nuodai nusėda ant sienų,daiktų. IMPERILO gamintojas -žmogus kelia pavojų Aplinkiniams ir sau. Jis po mirties pritraukia ugnį, kuri privalo sunaikinti IMPERILĄ ir jį skleidžiantį-toks KOSMINIS įstatymas. Stiprus ĮNIRŠIS gali pramušti aurą iš vidaus, o pro skylę gali prasmukti esybės iš žemutinių Astralinio pasaulio sluoksnių, kurios neišgyvendino savo žemiausių aistrų ir troškimų. Jos nesiruošia kilti link šviesos, kad vėliau, po apsivalymo galėtų vėl įsikūnyti. Joms geriau patinka Gyventi svetimame kūne ir sieloje. Tai vadinama piktų dvasių APSĖDIMU. O įsileidęs tokią Piktą esybę su negatyvia energija vadinamas APSĖSTUOJU. Toks reiškinys XXa. pabaigoje Dažnas, kai įvyksta dviejų “aš”, dviejų kūnų atsiradimas - SUSIDVEJINIMAS. Tokioms piktoms Dvasioms, norinčioms gyventi kitų sąskaita, alkoholikams, savižudžiams, prievartautojams, paleistuviams, sadistams, žmogžudžiams, keikūnams, vagims nesvarbu žmogaus, į kurį jos nori Įlįsti, veiksmas o tik reakcija į tą veiksmą. Jos maitinasi pykčio, skausmo,kančios ir kitomis negatyviomis energijomis. Alkoholio tvaikas, rūkorių dūmai, kraujingas maistas, kraujas tai jų Puota, Jų agresyvumo lygis gali būti skirtingas, bet blogį (ligas, nelaimes) atneša visada. Negali viename kūne gyventi dvi psichinės energijos, jos viena kitą silpnina ir naikina. Apsauga nuo tokios nelaimės - švarios, skaidrios, pakylėtos mintys.

Išvyti tą piktą esybę iš pakenktos auros labai sunku, tai gali padaryti tik turintis galingą Psichinę energiją gydytojas, gydovas ar šventikas ryžtingu, staigiu įsakymu”IŠEIK” ir specialiomis maldomis. Psichiatrinėse ligoninėse, kalėjimuose 90 % apsėstieji. Juos gydyti reikia ne vaistais Kurie iš jų padaro visiškas daržoves, o sielai skirtais metodais. Auros skylės labai ilgai gyja. Sakoma, kad norintis pasveikti turi tūkstantį dienų pragyventi palaimos stovyje be pykčio, įniršio, kad iš naujo nepritrauktų tamsos gyventojo. Geriau jam gyventi žaliojoje zonoje, kaimo aplinkoje.

Žmonės vieni nuo kitų skiriasi ne charakteriu, intelektu,išsilavinimu,visuomenine ar materialine Padėtimi, profesija, sveikata ar grožiu, o jo skleidžiamomis vibracijomis ir šviesos bangomis. Kai žmogaus sąmonė pakylėta, kur nėra baimės, liūdesio ir kitokio negatyvo, žmogus nepažeidžiamas. Jeigu žmogus daro pusiau gerus darbus, tai jo aura skirsis nuo auros to žmogaus, kuris su širdies ugnele tai atlieka. Tokios aukštos vibracijos yra panacėja nuo visų ligų. O taip pat asmeninės evoliucijos ir erdvės apvalymo aktas.

PSICHINĖ ENERGIJA - JŪSŲ DIDŽIAUSIAS TURTAS

Jau daugelis žmonių gali matyti auras. Kiti girdi garsus, žodžius, sklindančius iš visatos, dar Kiti mato subtilaus pasaulio esybes, pakyla į orą su savo fiziniu kūnu vaikšto per žarijas, ugnį ,kitam nereikia miego ar maisto, mato žmogaus organus, ar situacijas per nuotolį, rašo vienu metu dviem rankom skirtingus tekstus, kalbasi su gyvūnais, skaito užverstą knygą, nejaučia skausmo, nuovargio jausmo, gydo žmones, pranašauja ateitį. Kiekvienas,kuris turi tokią galingą psichinę energiją yra nacionalinė vertybė. Visas šias savybes ir dar daugiau vienu metu turės šeštosios rasės žmogus, taip veikia psichinė pirmapradė energija. Ta pati energija, kuri vadovauja paukščių migracijai, tai yra UGNINĖ energija-AGNI.

Šiais laikais, kai Kosminiai energijos srautai labai įtempti, vyksta psichinės energijos išlaisvinimas.Žemėje yra daug jėgos vietų, su ypatinga mineralizacija, vandens ir oro koncentracija, kur vyksta greitesnis psichinės energijos pažadinimas. Tai pastebima BULGARIJOJE, UKRAINOJE, kur buvo ir yra daug kontaktuotojų su nežemiškomis civilizacijomis, ekstrasensų, aiškiaregių, levituojančių ir kt. Kaip išvystyti tokius sugebėjimus? Reikia atverti širdies centrą, per jį susijungti su savo MOKYTOJU po to, su ŠVIESOS HIERARCHIJA. Bet ar žmonija vertina tokius fenomenalius sugebėjimus? Greičiausiai priešingai šmeižia, tyčiojasi ypač žiniasklaida, televizija. Kontroliuokite mintis, kurios sklinda erdvėje. Negatyvios mintys gali sunaikinti pozityvią psichinę energiją. Dvasinga mintis apie visuotinį gėrį pritrauks prie žmogaus pozityvią psichinę energiją, o pikta mintis ją atstums. Kai erdvė užsipildo piktomis, pilnomis įniršio mintimis, laukite nesėkmių ir ligų. Galinga pozityvi energija gali pakeisti skiepus ir tabletes. Gydytojai dirbdavo maro ir kitokių epidemijų židiniuose ir būdavo nepažeidžiami, nes jų dvasinis siekis buvo - padėti žmonijai, kenčiantiems. Kaip vystyti psichinę energiją? Pagrindas - kryptis link pradžių pradžios, gerėjimasis AUKŠČIAUSIĄJA kūryba džiaugsmas. Pozityvios psichinės energijos trūkumas sukelia kraujo vėžinius susirgimus, ypač vaikų tarpe. Šias ligas galima būtų gydyti pozityvia psichine energija, jeigu UGNIES stichijos elementas pilnai veiktų žmogaus organizme.

APVALYMAS MALDOMIS MANTROMIS

Sielą ir kūną gydo malda, mantra.Pastoviai mąstant apie AUKŠČIAUSIAS jėgas, reikia prisijungti prie Energoinformacinių KOSMINIŲ srautų, susiderinti su jais. Mantra (AUM)-(AOUM) žmogaus organizme išlydo nuodą IMPERILĄ,sukuria PALAIMĄ.Ši Mantra tai aukščiausiųjų energijų simbolis. Malda iš erdvės kaip magnetas pritraukia geriausias mintis, mantra skleidžia subtiliausios kūrybos energijas. Bet ar moka žmonija melstis, medituoti?Ji pavirto į minią prašytojų materialių dalykų, lyg tai DANGIŠKOS JĖGOS nežinotų ko žmonėms reikia ir ką leidžia KARMA. Maldos istorija tokia: pradžioje buvo giedami tik šlovinimo HIMNAI, po to visi meldėsi už visus. Dar vėliau ir dabar žmogus jau prašo tik sau asmeninių, materialių dalykų: namo,mašinos, vyro, Žmonos, vaiko, turtų asmeniškai. Dar prašo jam atleisti už nuodėmes, bet gyvenimo būdo nekeičia, mąsto negatyviai, kaltina kitus, neatsisako blogų įpročių. Todėl kenčia nuo likimo smūgių ir toliau prašo DIEVO “duok,duok….” Bendradarbiaujant su AUKŠČIAUSIOMIS JĖGOMIS, reikia ne tik prašyti bet ir duoti.O ką duoti? Ogi savo kūrybą , pozityvias mintis.”Mokytojau, imk mano energiją ir naudok ją bendram gėriui, evoliucijos gerovei. Tebūnie pasauliui gera“. Tai atlaikys bet kokių tamsių jėgų puolimą. Melstis galima savais žodžiais iš širdies, pilnos meilės viskam. Kada žmogus meldžiasi, medituoja, jo aura šviečia įvairiomis spalvomis (mėlyna, violetine, auksine, sidabrine) susidaro kanalas PALAIMOS srautui. Dvasinė šviesa palaiko sveiką kūną, valo kraują. Nuoširdi malda, mantra saugo nuo bet kokių ligų, sudaro sąlygas ilgai išsaugoti jaunystę, suteikia ilgą gyvenimą. Maldai nereikia ypatingo laiko. Ji gali būti tyli, mintyse gimusi akimirksniu. Gerai kai paros bėgyje atsiranda tokios trys akimirkos ryte Melstis galima tik pabudus, dieną, vakare prieš miegą. Melstis galima stovint,sėdint,gulint,dirbant, ne kūno padėtis svarbi, o meilės ugnis širdyje. Malda vartai į ateitį-tai didžiulė kuriančioji jėga. Kiekviena religija buvo nukreipta konkrečiai tautai, konkrečiu metu, įvertinant jos sąmonę. Žmogaus sąmonė kyla siaurais laipteliais trijų metų bėgyje ir kiek platesniais septynių metų bėgyje

AGNI JOGA (Ugninė joga-širdies joga) buvo nukreipta XX- XXI a. žmogaus sąmonei, žmogaus jau susipažinusio su ASTROFIZIKA, ASTROCHEMIJA, ASTROMEDICINA, ASTROLOGIJA ir kt., jau pasiruošusio priimti aukščiausias energijas .

Visose religijose šiais laikais yra iškraipymų,būtina juos pašalinti. Kai JEZUS KRISTUS kalbėjo :”..nemirsime, o pasikeisime…”, JIS turėjo omenyje PERSIKŪNIJIMĄ - REINKARNACIJĄ ir dar kitas JO posakis tai patvirtina:”...BUS DUOTA DAUG,TĖVŲ,MOTINŲ,BROLIŲ,SESERŲ…’ tik žinoma ne vienu metu, o žemiško gyvenimo grandinėje. Netoli tas laikas,jau ne šimtmečius teks laukti, o dešimtmečius kai visos religijos apsijungs į vieną tobulą religiją ir nauja dvasiškai švari žmonija įžengs į AUKSO AMŽIŲ.

UGNINIO PASAULIO GROŽIS IR GALIA

Iš nematomų pasaulių aukščiausias yra UGNINIS - DIDŽIŲJŲ ESYBIŲ PASAULIS. Subtilus ASTRALINIS pasaulis yra dar materialus. O UGNINIS tai skaidriausias nedegančios ugnies, sutirštintos šviesos pasaulis. Mes visi turime Ugninį kūną, su ugnies kibirkštėle širdyje, kurią vadiname DIEVIŠKĄJA kibirkštimi. Žmogus sukurtas pagal DIEVO paveikslą, bet tai ne rankos, kojos, nosis AR BURNA , o Panašumas pagal DIEVIŠKAS savybes, pagal tą pačią kibirkštėlę. Visi mūsų gyvenimai tai yra pasiruošimas pereiti Į UGNINĮ PASAULĮ, bet įeinant į UGNINĮ Pasaulį negali kvėpuoti Žemės oru ar ozonu, ten įšventinami ugnimi. UGNINIO PASAULIO esybės nėra visą laiką apsuptos Ugninių liepsnų, jų kūnai-iš sutankintos šviesos. Ugninė aura Tai jų pasas. Ir Žemėje ir Astraliniame pasaulyje ilgimasi UGNINIO PASAULIO, juk širdies esmė ugninė ir Ji nori susijungti su savo ištakomis. UGNINIS PASAULIS suderintas su BEGALYBE, o kelias Į jį eina per darbą su savimi per žemiškus praradimus, per atsisakymą žemiškų prisirišimų, vardan AUKŠČIAUSIO TIKSLO. Visa kūryba vyksta Ugniniame pasaulyje, po to nuleidžiama į ASTRALINĮ ir vėliau į FIZINĮ. Nėra žemiškų žodžių galinčių išreikšti UGNINIO PASAULIO didybę, grožį, spalvas, persmelktas MEILE. Pabuvoję ten pasakoja, kad pirmiausia paliečiamas regėjimas tai ugninių spalvų spinduliai, žvaigždės, gėlės ir kt. po to girdėjimą - muzikos sferas, toliau nežemiškus kvapus, skonį. Žemiškas kūnas sudega ne tik prisilietus, tik priartėjus prie UGNINIO PASAULIO vibracijų. Ugninės esybės apsisiautusios ugniniais spinduliais. Ugninės esybės gali pasirodyti išrinktiems žmonėms ugninių spindulių pavidalu. UGNINIS PASAULIS tai AUŠČIAUSIOS KŪRYBOS PASAULIS, iš ten į Žemę sklinda geriausios idėjos, formulės, sakraliniai simboliai,vaizdiniai, o suprasti juos gali tik pakylėta siela ir skaidri širdis. Naujai Epochai pradžią padarys pasikeitimai UGNINIAME PASAULYJE. Ugninės įtampos metu Aplinka tampa skaidri. Žmonės iš kiekvienos poros gali iškviesti ugninius spindulius, kurie naikina mikrobus, virusus.Garsas, ugninis ritmas, sferų muzika ir šviesa tai pagrindiniai Ugniniai pasireiškimai.Gali šviesti stiprių ekstrasensų rankų pirštai, dvasingų dailininkų sukurti paveikslai. Prisilietus Ugninei esybei, prie Astralinio pasaulio, vieni subtilūs kūnai sustiprina savo ugnines galimybes, kiti momentaliai, suyra.Dvasia, esanti didelėje Ugninėje įtampoje, gali dalintis ir tada Ją galima matyti keliose vietose tuo pačiu metu. Ugnis yra visur esanti. Reikia žinoti, kad yra ir juoda ugnis, kuri ardo, griauna, degina. Taigi, kraujo perpylimas turi prasmę, taip suskystinama juoda ugnis, gijimas labai ilgas ir sunkus. Fizinio kūno savižudybė tai Ugninio kūno sužeidimas. Neatitraukite žmogaus nuo mėgiamo darbo, negesinkite jame ugnies. Gyvenimas Žemėje be tobulėjimo tai ugnies gesinimas.

Šiuo metu Žemė virsta į didžiulę UGNIES SKAISTYKLĄ, nes atėjo laikas KOSMINIAM TEISINGUMUI. Kiekvienas turi užduoti sau klausimą:”su kuo aš su ŠVIESA ar su tamsa?” Atėjo ir asmeninės ir visuomeninės KARMOS išpirkimo laikas. Jau buvo ne vienas įspėjimas apie tai, kad atsiras Ugninės ligos, kurios pakenks žmogaus organizmo gleivines, apie ypatingos formos plaučių marą, kurio simptomai: kosulys odos uždegimas, patamsėjimas, kaip buvo raupų, skarlatinos, atvejais. Reikia izoliuoti tokius ligonius, o mirusius, kuo greičiau sudeginti. Žemės planeta prarado savo didžiąją FIZINĖS, EMOCINĖS, MENTALINĖS ŠVAROS paskirtį. Tik pagreitintas erdvės ir žmonių sąmonės apsivalymas gali išgelbėti planetą Žemę. Draugiškumas, santarvė, širdinguma sąmonės apvalymas jos išplėtimas, ryšys su ŠVIESOS HIERARCHIJA - tai atrama sunkaus laikmečio metu. Artėjančios ugninės bangos atrodys siaubingai jeigu jų nepriimate savo širdžių ugnimi. Vidinė ugnis prasiskverbia pro odos poras ir būdama galingesnė už žemės ugnį, suformuoja stiprią apsaugą. Apsupk save vidine ugnimi ir tapk ne pažeidžiamas - senovinis priesakas. Bet žmonės pamiršo apie kokią ugnį IŠMINČIĄI kalbėjo,net ir vėžio bacilos gali būti užmuštos ŠIRDIES UGNINE ENERGIJA. Daugelio augalų šaknyse glūdi ugnis, todėl jie gali būti naudingi žmogui,kurio dar širdies ugnis Neveikia. Šventuosiuose raštuose minimas UGNINIS PASAULIS, reikia juos skaityti atidžiai. Reikia dar būnant Žemėje tobulinti savo astralinį kūną: jausmus, regėjimą, klausą, skonį, uoslę, lytėjimą. Turite priprasti prie minties, kad anksčiau ar vėliau, einant dvasiniu keliu jums lemta priartėti prie UGNINIO PASAULIO. Ateis ne pasaulio pabaiga (kaip žmonės galvoja), o tamsos pabaiga ir NAUJASIS PASAULIS atsivers savo nematytu spindesiu.Tai ir bus ROJUS ŽEMĖJE.

Vertimas iš knygos ALLA TER- AKOPIAN